fbpx

INDIVIDUELLA LEKTIONSPAKET

Våra lektionspaket för individuell golfträning

Mini med Wesley

Vårt minsta paket riktar vi till elever som antingen vill prova på och starta att ta golflektioner eller helt enkelt vill ha en kortare och effektiv genomgång av sin teknik och svingrörelse. Vi kan också skräddarsy paketets innehåll så att en specifik del av spelet får extra fokus med individanpassade övningar och tips för effektiv träning på egen hand mellan de bokade lektionerna. Studions samtliga teknologiska lösningar och hjälpmedel finns givetvis tillgängliga vid samtliga lektionstillfällen.

3 x 25 minuter

Pris: 1 500 kr

IMG_7248

Small

Detta paket är utformat för elever som önskar en nogrann och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger en mycket god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan.
Golfsvingen filmas i kombination med att viktiga mätvärden från Foresight GC Quad och Sportsbox 3DGolf definieras. Därefter utformar vi individuella träningspass med inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. Efter varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via appen Sportsbox 3DGolf.

3 x 50 minuter
+ 1 månads Kinexitmedlemskap

Pris: 2 900 kr med Wesley

Pris: 3 500 kr med William

Play Standard_1

Medium

Ett paket som riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och över en längre tidsaxel med mer kontinuerlig återkoppling. Det inledandet passet rekomenderar vi att vi använder 2 x 50 minuter vilket inkluderar en Foresight GC Quad-analys av svingtekniken samt en genomgång av elevens fysiska förmåga via en Kinexit Mobility Screening. Elevens sving kommer även att mätas upp och analyseras via Sportsbox 3DGolf. De efterföljande och helt individuellt utformade träningspassen kopplas till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt träningspass får eleven en sammanfattning som sedan lägger grunden för hur nästkommande träningspass och dess innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den egna träningen mellan träningspassen vi har tillsammans bäst ska bedrivas. Att Träna På Att Träna är ett begrepp vi etablerar tillsammans, vilket snabbt skapar funktionella verktyg för att skapa goda vanor och rutiner för elevens egen träning. Efter varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via appen Sportsbox 3DGolf.

6 x 50 minuter
+ 2 månaders Kinexitmedlemskap

Pris: 5 700 kr med Wesley

Pris: 6 900 kr med William

IMG_7324

Large

Vårt största träningspaket är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med hög ambition. Largepaketet spänner därför över den längsta tidsaxeln med tillgång till ett stort antal uppföljningspass. Vi inleder med ett Foresight GC Quad-test av elevens svingteknink i kombination med en analys i 3D via Sportsbox 3DGolf. Vi checkar därefter av om det är något i elevens fysiska förmåga och biomekanik vi bör korrigera eller ta hänssyn tiil när vi gör en Kinexit Mobility Screening. Vid detta tillfälle görs dessutom en genomgång av elevens utrustning och set make up med eventuella rekommendationer. Detta pass rekomenderar vi att vi använder 2 x 50 minuter.

Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt träningspass kombinerar förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen bäst ska bedrivas.

Ett av träningspassen i largepaketet rekommenderar vi att vi fokuserar helt åt tekniken och grunderna inom puttning där vi dessutom introducerar greenläsningskoncpetet AimPoint Express. Ett annat viktigt och mycket inspirerande moment i largepaketet är när vi tillsammans i en coachande process flätar samman alla olika utvecklingsdelar under ett 4-håls spelpass på banan.

Det sista och avslutande träningspasset blir sedan målgången för den progressionsresa som garanterat gjorts med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden som skett i elevens golfsving och teknik. Efter varje enskilt tränings- eller spelpass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via appen Sportsbox 3DGolf .

9 x 50 minuter
Foresight GC Quad-test
Kinexit Mobility Screening
Individanpassad utvecklingsplan
+ 4 hål spelcoachning
+3 månaders Kinexitmedlemskap

Pris: 9 500 kr med Wesley

Pris: 11 800 kr med William

Boka lektionspaket här

Här kan du boka ditt lektionspaket genom att välja paket och med den tränare du vill genomföra dina lektioner med.