fbpx

PLAY – Individuell Spelcoachning

PLAY – vårt speciella upplägg för spelcoachning på banan

robert-ruggiero-U5HMj5J6Opg-unsplash

PLAY Base 4 hål

Som tränare är vi med eleven på nära håll vid sidan under 4 utvalda hål och analyserar hur spelet, rutiner och beslut sker ute på banan. Vi får här en tydlig bild av elevens styrkor och förbättringsområden.

Under denna tidssekvens på banan får vi mycket mer relevant information om elevens prestations- och tillvägagångssätt jämfört med en kortare lektion i vår studio. Vi får helt enkelt en samlad bild av det långa spelet, närspelet, längdkontroll, spelstrategi och rutiner.

Efter spelsekvensen på banan sätter vi oss ner i lugn och ro efteråt och analyserar vad som fungerar och vad vi ser som förbättringsområden. Gemensamt gör vi därefter en plan med en prioritetsordning av de områden som träningen framöver ska fokusera på.

Pris: 1800 kr

PLAY Standard 8 hål

I grunden ett inte helt olikt upplägg som i coachpaketet BASE men med skillnaden att i denna sekvens får eleven lite mer tid, kan ta det lite lugnare samt att vi börjar med en gemensam uppvärmning med fokus på både teknik och rörlighet. Här kommer vi att använda oss av träningsenheten deWiz som via en app kommer att jämföra svingrörelsens olika värden och positioner från rangen med utförandet under spelet på banan. Som tränare spelar vi under detta upplägg tillsammans med eleven på banan. Att spela tillsammans bygger en extra dimension och här sätter vi spelcoachningen i första rummet. Vi går in på och förklarar mer i detalj, inte minst visar vi hur olika slag, val av klubba och taktik bygger en grund och förståelse för hur spelidén kan förändras och förbättras.  

Andra områden vi berör är hur vind och avstånd i relation till olika lutningar påverkar klubbval i elevens taktiska spelbeslut. Efter spelsekvensen på banan avrundar vi med att båda analysera och upprätta en utvecklingsplan med en prioritetsordning som skapar ett bättre och mera effektivt tränings- och spelresultat. 

Pris: 3000 kr

Play Standard_3

PLAY Premium 12 hål

Detta är vårt premiumupplägg och coachpaket med en nivå som andas tävlingsspelararens höga och tydliga ambitioner. Vi inleder med att noga gå igenom vad som skall ske, målbild och förväntningar.  Elevens önskemål ligger naturligtvis högst i prioritet. 

Tiden på banan och under rundan kommer vara med en tävlingsinriktad prägel där eleven får en unik möjlighet att mäta sig med sin spelande tränare över 12 hål. Vi börjar tillsammans med att gå igenom drills och rutiner för en effektiv uppvärmning. Detta för att direkt på första hålet nå högsta möjliga prestationsförmåga. Vi kopplar i detta skede också in svinganalysenheten deWiz för att skapa en tydlig bild av hur olika värden ser ut på rangen jämfört med spelet på banan under alla 12 hål.

Ett viktigt och ingående block i denna spel- och coachlektion är att vi i detalj går in på vikten av spelrutiner, beteende, beslutprocess, reaktioner, koncentration och kostintag gällande både träning inför och såväl som för prestation under tävling. Efter vi korat dagens vinnare planerar vi tillsammans därefter tiden framåt utifrån ett helhetsperspektiv som garanterat leder till ett mera spetsigt inriktad tränings- och tävlingsspel.

Pris: 5400 kr

Boka Play – Spelcoachning här