fbpx

GOLF FITNESS

Golf Fitness

Kinexit Express Assesment Screening

En effektiv, smidig och snabb analys av kroppens rörlighet. Screeningen tar inte mer än 5-10 minuter att genomföra och bygger på 5 separata tester. Till dessa tester behövs ingen specifik utrustning, det går därför utmärkt att utföra detta direkt på exempelvis slagmattan. Testerna synliggör om det finns uppenbarliga restriktioner eller en obalans i spelarens rörlighetsförmåga. Resultatet presenteras pedagogiskt i en definition i färgerna grönt, gult eller rött och leder automatiskt till lämpliga och utvecklande träningsövningar.

Tidsåtgång: 10 minuter

Pris: 200 kr

Kinexit Mobility Screening

Detta är en testprocess som bygger på att 7 olika screenings kopplat till spelarens rörlighet genomförs och tar c:a 15 minuter att utföra.. Grundprincipen i denna analys är att synliggöra förmågan att röra sig i olika specifika vinklar åt vänster, höger, bakåt och framåt. Förmågan bedöms i ett individuellt uppmätt avstånd från tåspets till vägg. Resultatet ger en bra och tydlig bild av rörlighetsförmågan primärt i relationen till de tre viktiga områdena fotled, höft och bröstrygg. Tre mycket centrala delar för spelarens förmåga att skapa ett svingplan som kombinerar både kraft, precision och balans. Resultatet av testerna presenteras pedagogiskt i en definition av guld, silver eller brons och leder automatiskt till lämpliga och utvecklande individuella uppvärmnings- och träningsövningar.

Tidsåtgång: 25 minuter

Pris: 400 kr

Individuell PGA Golf Fitness Screening

Under denna process av olika tester görs en mycket noggrann analys av din biomekaniska förmåga. Vi arbetar efter en screeningprocess som är framtagen speciellt för certifierade PGA-tränare för att matcha en kravnivå för möjligheten till en så optimal svingrörelse som möjligt. Kroppens funktion för rörlighet definieras i 11 olika tester. Allt för att få en samlad bild med en jämförelse mellan vänster och höger sidas funktionella rörlighet samt på samma sätt en definition av rörelseförmågan framåt och bakåt. Till detta block adderar vi sedan 3 tester med inriktning på bålfunktion, stabilitet och balans.

Två andra viktiga områden som vi kopplar an till är råd kring kroppens allmänna stressbelastning samt kosthållning vid träning och golfspel. Allt summeras slutligen i ett helt individuellt utformat åtgärdsprogram som inkluderar uppvärmnings- och träningsövningar samt en genomgång av hur dessa ska utföras och hur ofta detta bör ske för att optimera kroppens förutsättningar till en effektfull men också skonsam golfteknik.

Tidsåtgång: 1,5 – 2 timmar

Pris: 2 250 kr

Boka Golf Fitness här

Klicka på Golf Fitness Screenings, välj din tränare och skriv i kommentarerna vad du önskar hjälp med.