fbpx

WM Golf Academy

Koncept & Filosofi

Varför träningens kvalitet och sammanhang är direkt avgörande för att skapa fungerande golfspelare.

Låt oss utveckla detta.

Vårt sätt att arbeta som golftränare bygger på en övertygelse av hur en golfspelare verkligen blir bättre och tryggare i sitt spel. Ett synssätt som vi utvecklat under lång tid. Våra värderingar bottnar också mycket i grunderna av hur en kvalitativ och funktionell träningsmiljö bäst ser ut och fungerar. Inställning och många tekniska såväl som mentala byggstenar har vi tagit med oss ända från barnsben och genom hela vår uppväxt då båda våra föräldrar jobbade som framgångsrika golftränare

Vi är övertygad om att instruktion ute på banan har ett speciellt värde. Varför? Jo det är där spelet spelas och det är där leveransen av utförandet måste komma. Därför ser vi det som viktigt att skapa verktyg för hur varje elev ska använda det de lärt sig när vi tränar i studion eller på övningsområdet. Att komma till insikt och att våga tro på sin tekniska, fysiska och mentala förmåga är fundamentalt.
WM Golf Academy är idag en mycket väletablerad och högt rankad utbildningsverksamhet belägen på Ingelsta Golfklubb utanför Norrköping.

Vi har genom åren i vår akademiverksamhet fått möjlighet att utveckla en enorm mängd olika typer av golfspelare. Arbetsprocessen är i mångt och mycket den samma oavsett om eleven är nybörjare, motions- eller elitspelare. Vi behöver givetvis fördela tiden lite olika men likheterna är betydligt fler än olikheterna. Varje elev är i våra ögon unik och alla har därför sina individuella förutsättningar för att kunna svinga en golfklubba. Det är därför viktigt att göra en screening av både svingteknik och och de fysiska förutsättningarna för att på ett så naturligt sätt matcha dessa tillsammans. Grundbulten är alltid att få tekniken, fysiken, utrustningen och spelet att fungera ute på banan.

Club Fitting - Teknologi

Vi ser grunderna som oerhört viktiga. Dessa definieras enkelt i en slags byggsats som vi i princip alltid använder oss av för att säkerställa en bra bas att utgå ifrån. Grepp, uppställning, balans, bollposition och sikte. När vi har grönt ljus på dessa fem delar övergår vår träning och pedagogik till mycket stor del till en personlig coachning av hur spelet bäst spelas. Har vi inte tid eller tillgång till spel på banan lägger vi stor vikt att få samma känsla som ute på banan. Varje boll och slag måste få både ett värde och ett syfte. Symboliskt och precis som ute på banan får varje slag då ett sammanhang och en betydelse. Via teknologin i ForeSight GC Quad och Sportsbox AI som vi använder oss av i vår studio- och träningsmiljö blir allt dessutom enkelt mätbart och visuellt exemplifierat.

Varmt välkommen att utvecklas och inspireras tillsammans med oss.

William och Wesley Monier
PGA Professionals och ägare av WM Golf Academy

Träning

Vi erbjuder många olika träningskoncept för dig som vill utveckla din golf.